การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 2 สื่อตัวกลางของระบบการสื่อสารข้อมูล

 

สื่อกลางข้อมูลทางกายภาพ (Physical media)

     เป็นการเชื่อมโยงสถานีระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูล โดยอาศัยสายสัญญาณเป็นสื่อกลางในระบบสื่อสารข้อมูลตัวอย่างสายสัญญาณ มีดังนี้

1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable หรือ TP)เป็นการเชื่อมโยงสถานีระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูล โดยอาศัยสายสัญญาณเป็นสื่อกลางในระบบสื่อสารข้อมูลตัวอย่างสายสัญญาณ มีดังนี้

1.1 สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน(Unshielded Twist Pair:UTP)

      สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twist Pair : UTP) หรือสายยูที่พี หรือสายโทรศัพท์ มีทั้งหมด 8 เส้น ซึ้งแต่ละเส้นก็จะมีสีแตกต่างไปตลอดทั้งสายจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก ลักาณะสายจะเป็นเกลียว เพื่อช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่นเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ใกล้ๆ ปัจจุบันยูทีพีเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาถูกและติดตั้งง่าย


1.2 สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน (Coaxial cable)

    สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน (Coaxial cable) หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า สายโคแอ็ก เป็นสื่อหรือตัวกลางที่มีส่วนของสายส่งข้อมูลเป็นลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยพลาสติก ส่วนชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน สายโคแอ็กมี 2 แบบ ได้แก่ แบบหนาและแบบบาง ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์รวมหรือสาย