การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Web-Based Instruction)

เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้

แนะนำการใช้งานบทเรียน

ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

ดูรายละเอียด

ตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูล

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เข้ากับระบบเครือข่ายได้

ดูรายละเอียด

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เข้ากับระบบเครือข่ายได้

ดูรายละเอียด

โพรโตคอล

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เข้ากับระบบเครือข่ายได้

ดูรายละเอียด

รูปแบบของการโอนถ่ายโอนข้อมูล

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เข้ากับระบบเครือข่ายได้

ดูรายละเอียด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เข้ากับระบบเครือข่ายได้

ดูรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักเรียนคนไหนที่ส่งไฟล์แก้ไขกิจกรรมเสริมความรู้ แจ้งไว้ท้ายไฟล์ด้วยนะคะ

27 พ.ค. 2561

นักเรียนคนไหนที่ส่งไฟล์แก้ไขกิจกรรมเสริมความรู้ แจ้งไว้ท้ายไฟล์ด้วยนะคะ


หลังจากรุ่นน้องคว้าเหรียญเงิน web editer ม.ต้น แล้ว ถึงคราวรุ่นพี่ลงสนามแล้ววันนี้ web editor ม.ปลาย

17 ธ.ค. 2560

อีกหนึ่งรายการสำหรับวันนี้ มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ ร่วมเป็นแรงใจให้กับพวกเราชาวดอยงามวิทยาคม กับการแข่งขัน  web edit ม.ปลาย  สู้ ๆ พวกเราต้องทำได้ ขอเหรียญทองกลับไปให้ชาวดอยงามนะคะ


ร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ

16 ธ.ค. 2560

ร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้สามสาว หนึ่งหนุ่ม ของพวกเราด้วยนะคะ